หนังสือขนาด A5

 • ปกหน้า - หลัง

 

 • กระดาษ Fabria 200 แกรม สีครีม ( FAB 201 )
 • เนื้อใน
  • กระดาษ Fabria 100 แกรม สีครีม ( FAB 101 )
  • พิมพ์ Pantone 407 u 2
  • จำนวน 16 แผ่น 32 หน้า รวมปก
  • ตัดตามขนาด  
  • เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา
  • ติดริบบิ้น ผูกโบว์คาดตามความยาวของบนหน้าปก
  • ริบบิ้นหน้ากว้าง 9 มม.
  • ริบบิ้นสีเขียว No. 87

 

หนังสือขนาด A5 พิมพ์ปกหน้า - หลัง กระดาษ Fabria สีครีม ขนาด 200 แกรม

หนังสือจำนวน 16 แผ่น 32 หน้ารวมปก หนังสือเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

หนังสือ The Wedding เนื้อในใช้กระดาษ Fabria 100 แกรม สีครีม

หนังสือขนาด A5 ติดริบบิ้นสีเขียว No. 87 หน้ากว้าง 9 มม. คาดบนหน้าปกสำหรับผูกโบว์