การ์ดเชิญ Markdown Sale Card โดย บริษัท คริสเตียน ดิออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ขนาด 18 x 14 ซม.
  • กระดาษ Ultrawhite smooth 352 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ( สีดำ )
  • พิม์ 4 สี 1 หน้า ( 4/0 )
  • โลโก้ Dior ปั๊มฟอยล์สีทองด้าน

การ์ดเชิญพิมพ์ 1 สี 1 หน้า (สีดำ), พิม์ 4 สี 1 หน้า ( 4/0 ) โลโก้ Dior ปั๊มฟอยล์สีทองด้าน

การ์ดเชิญกระดาษสีขาว Ultrawhite smooth ขนาด 352 แกรม

การ์ดเชิญ Markdown Sale Card โดย บริษัท คริสเตียน ดิออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การ์ดเชิญ Seasonal Sale ขนาด 18 x 14 ซม. พร้อมซองสีขาว พิมพ์โลโก้ที่ฝาซอง ปั๊มฟอยล์สีทองด้าน

การ์ดเชิญ Dior พิมพ์ 2 หน้า พิมพ์ภาพแผนที่ด้านหลัง