แค็ตตาล็อก กระเป๋าแฟชั่น แบรนด์ LYN
     LYN Catalogue Ad Campaign Fall 2014

 • ขนาดเล่ม 7.75 x 9.5 นิ้ว

หน้าปก

 • กระดาษ Paperland/Tweed#8424 ขาวพิเศษ ขนาด 240 แกรม
 • ปกนอก-หน้า / หลัง  พิมพ์ 4 สี
 • ปั๊มนูนที่โลโก้และพื้นที่รูปภาพ
 • ปกนอก-หน้า / หลัง พิมพ์สี Pantone 644 U
 • เข้าเล่มแบบสันกาว
 • พิมพ์ 4 สี จำนวน 68  หน้า

 

เนื้อใน

 • กระดาษ ที่ต้องการ 2 option

  1.       Fine Paper Takeo/ CSM-73-12 / Coronado SST – Super Smooth – Infinite White 118 gsm.

  2.       Fine Paper Takeo/ CUG-73-1/ Cougar – Smooth- White- 118 gsm

  3 .      Ekkawin/ Snow Crystal 128 gsm.

แค็ตตาล็อก กระเป๋าแฟชั่น แบรนด์ LYN LYN Catalogue Ad Campaign Fall 2014

แค็ตตาล็อก ขนาดเล่ม 7.75 x 9.5 นิ้ว พิมพ์ 4 สี จำนวน 68  หน้า

แค็ตตาล็อก เข้าเล่มแบบสันกาวแน่นหนา

กระดาษ Paperland/Tweed#8424 ขาวพิเศษ ขนาด 240 แกรม

ปกนอก-หน้า / หลัง  พิมพ์ 4 สี , ปกนอก-หน้า / หลัง พิมพ์สี Pantone 644 U โลโ้ก้ LYN ปั๊มนูน

แค็ตตาล็อกสินค้าแฟชั่น กระดาษปอนด์ 60 แกรม พิมพ์ 4 สี 68 หน้า