การ์ด บัตรนัดตรวจผู้ป่วย

  • ขนาด 9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า

ตัวอย่างงานพิมพ์บัตร กระดาษการ์ดขาว พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า

Appointments Card ,By American Care , Finished Size 9 x 5.5 cm Paper Breif Card 210 grm.  Print Offset 4 colors 1 side

บัตรนัดตรวจผู้ป่วย ขนาด 9 x 5.5 ซม. กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม