นามบัตร บริษัท เพนดูลัม จำกัด

  • ขนาด 9 X 5.5 ซม.
  • กระดาษ Sup-145-13  216 แกรม
  • พิมพ์ 1  สี 2 หน้า
  • พิมพ์จำนวน 2 ชื่อ

นามบัตร บริษัท เพนดูลัม จำกัด ขนาด 9 X 5.5 ซม.

นามบัตร กระดาษ Sup-145-13  216 แกรม พิมพ์ 1 สี 2 หน้า

Business card ,Size 9 X 5.5 cm Paper Sup-145-13 216 grams .Print 1 color 2 pages. Type two names.