แผ่นพับ DM Discover สาขา The Mall

  • ขนาดกางออก 21 x 29.7 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอลสี 2 ด้าน
  • พับกลาง

แผ่นพับกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 260 แกรม

แผ่นพับ DM Discover สาขา The Mall พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท

แผ่นพับ พิมพ์ดิจิตอล 2 สี 1 หน้า ขนาดกางออก 21 x 29.7 ซม.