นามบัตร โดยบริษัท ซูพรีโม จำกัด 

  • ขนาดมาตรฐาน 9 X 5.5 ซม.
  • กระดาษ CX22 Diamond White ขนาด 250 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า
  • พิมพ์  3 สี 1 หน้า

นามบัตรโดย บริษัท ซูพรีโม จำกัด ขนาดมาตรฐาน 9 X 5.5 ซม.

นามบัตรสีขาว / แดง กระดาษ CX22 Diamond White 250 แกรม

นามบัตรพิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์ 1 สี 1 หน้า , พิมพ์  3 สี 1 หน้า