หนังสือ Lookbook by Vanilla Gate Gala

  • ขนาดเล่ม A5

หน้าปก 

  • กระดาษ Burano สีดำ ขนาด 400 แกรม
  • โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง

ด้านใน

  • กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอลสี

หนังสือ Lookbook หน้าปกกระดาษ Burano สีดำ ขนาด 400 แกรม

หนังสือ Lookbook by Vanilla Gate Gala ขนาดเล่ม A5

แค็ตตาล็อก พิมพ์สีดิจิตอล กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม

แค็ตตาล็อกเล่มสีดำ หน้าปกพิมพ์โลโก้ VANILLA GATE-GALA ปั๊มฟอยล์สีทอง