โบรชัวร์ EXO MICE brochure 

   โบรชัวร์จำนวน 80 หน้า (รวมปก)

  • ขนาดสำเร็จ 21 x 21ซม.

หน้าปก

  • กระดาษ CQ Smoth Wove – Brilliant white 300 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี  2 หน้า

เนื้อใน

  • กระดาษ CQ Smoth Wove – Brilliant white 160 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี จำนวน 76 หน้า
  • เข้าเล่ม แบบไสกาว

หน้าปกโบรชัวร์ กระดาษ CQ Smoth Wove – Brilliant white 300 แกรม พิมพ์ 4 สี  2 หน้า

โบรชัวร์ EXO MICE ขนาด 21 x 21 ซม. จำนวน 20 หน้า รวมหน้าปก

โบรชัวร์กระดาษ CQ Smoth Wove – Brilliant white 300 แกรม พิมพ์ 4 สี  2 หน้า

โบรชัวร์เนื้อใน กระดาษ CQ Smoth Wove – Brilliant white 160 แกรม พิมพ์ 4 สี