แฟ้มกระดาษคราฟท์  Advance Power

  • ขนาดแฟ้ม 22 x 30 ซม.
  • กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาล (KP)  ขนาด 300 แกรม
  • โลโก้และข้อความปั๊มฟอยล์
  • ไดคัท ปะประกอบขึ้นรูป
  • ติดช่องเป็นกระเป๋า 2 ข้าง สำหรับเสียบนามบัตร / แผ่นซีดี

แฟ้มกระดาษคราฟท์ ติดช่องเป็นกระเป๋า 2 ข้าง สำหรับเสียบนามบัตร / แผ่นซีดี

แฟ้มกระดาษคราฟท์ สีน้ำตาล (KP)  ขนาด 300 แกรม ไดคัท ปะประกอบขึ้นรูป

แฟ้มกระดาษคราฟท์  Advance Power ขนาด 22 x 30 ซม.

แฟ้มสีน้ำตาล พิมพ์โลโก้และข้อความ หน้าปกพิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทองเงา