หนังสือแฟชั่นเสื้อผ้าแบรนด์ Kloset โด  Kloset Design

  • ขนาดรูปเล่ม 7 X 7 นิ้ว จำนวน 66 หน้า ( รวมปก+เนื้อใน+หน้าแทรก)

หน้าาปก

  • กระดาษ Brief card 250 แกรม 4 หน้า
  • ด้านหน้าพิมพ์ 1 สี สีดำ
  • ด้านหลังพิมพ์ 1 สี สีชมพู PT 212 U
  • ปั้มฟอยด์ laser 01 sl สีเงิน โลโก้ปกด้านหน้า 1 จุด และตัวอักษรปกด้านหลัง 1 จุด

หน้าแทรก 4 หน้า

  • กระดาษไขสีขาว 160 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ( สีชมพู ) PT 212 U

เนื้อใน

  • กระดาษปอนด์ 80 แกรม AA  58หน้า
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เข้าเล่มไสกาว

การใช้เทคนิคปั๊มฟอยล์ สีเงินที่ข้อความปกหลัง

หนังสือขนาดเล่ม 7 X 7 นิ้ว หนา 66 หน้า

หนังสือแฟชั่น หน้าปกกระดาษ Brief card 250 แกรม

ปกหนังสือ ใช้กระดาษพิเศษ Brief card 250 แกรม พิมพ์สีดำ

ด้านในหนังสือแทรกกระดาษไขสีขาว 160 แกรม 4 หน้า

หนังสือเล่มเล็ก เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

หนังสือแฟชั่นเสื้อผ้า หน้าในกระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า เข้าเล่มไสกาว

หลังปกหน้า-หลัง พิมพ์สีชมพู PT 212 U

หนังสือแฟชั่นเสื้อผ้า kloset โดย บริษัท Kloset Design จำกัด