นามบัตร Bakri Cono ดำเนินกิจการอู่ต่อเรือในประเทศไทย

  • ขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • ด้านหน้า พิมพ์ 4 สี 
  • ด้านหลัง พิมพ์ 1 สี สีเทา
  • เคลือบลามิเนตด้านเฉพาะด้านหน้า
  • สปอตยูวีโลโก้ และชื่อ

นามบัตร Bakri Cono ดำเนินกิจการอู่ต่อเรือในประเทศไทย

ขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม. ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ด้านหน้า พิมพ์ 4 สี

ด้านหลัง พิมพ์ 1 สี สีเทา เคลือบลามิเนตด้านเฉพาะด้านหน้า สปอตยูวีโลโก้ และชื่อ