การ์ดแต่งงานพิมพ์ หน้า - หลัง

  • ขนาดการ์ด  5 x 7 นิ้ว
  • กระดาษ  Rusticus ขนาด RCT 240 แกรม สีขาว

ด้านหน้าการ์ด

  • ปั๊มฟอยล์
  • สีชมพูโรสโกลด์ ชื่อเจ้าบ่าว/เจ้าสาว
  • พิมพ์ 1 สี

ด้านหลังการ์ด

  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ตัดตามขนาด

 

การ์ดแต่งงานพิมพ์ หน้า - หลัง ขนาดการ์ด  5 x 7 นิ้ว

การ์ดแต่งงานสวยหรู ตัดตามขนาด ด้านหลังการ์ดพิมพ์ 4 สี 1 หน้า

การ์ดเชิญด้านหน้าปั๊มฟอยล์สีชมพูโรสโกลด์ ชื่อเจ้าบ่าว/เจ้าสาว พิมพ์ 1 สี

การ์ดเชิญ กระดาษ Rusticus RCT ขนาด 240 แกรม สีขาว