ปลอก ใส่เหรียญ  

  • ขนาดสำเร็จ 10 x 7.5 ซม.
  • ขนาดกางออก 10 x 17.2 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า ขนาด  210 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า
  • ปั๊มฟอยล์สีเงินเงา  1 จุด 
  • ปั๊มฟอยล์สีทองเงา 1 จุด 
  • ไดคัท

ซองกระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า ขนาด  210 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า

Cover , Finish size 10 x 7.5 cm , unfolded size : 10 x 17.2 cm , art paper 210 gsm , Digital print 4 color 1 page 

ซองไดคัท ปั๊มฟอยล์สีเงินเงา  1 จุด ปั๊มฟอยล์สีทองเงา 1 จุด 

Cover Die cutting , silver foil  1 place , Gold foil 1 place.

ปลอกใส่เหรียญ ขนาดสำเร็จ 10 x 7.5 ซม.ขนาดกางออก 10 x 17.2 ซม.