สติกเกอร์สีเงิน Royde

  • ขนาดสำเร็จ 7.2 x 4.1 ซม.
  • สติกเกอร์กระดาษฟอยล์สีเงินด้าน
  • ปั๊มฟอยล์สีเงินเงา
  • ไดคัท 50% เป็นรูปวงรี

สติกเกอร์สีเงิน รูปวงรี ROYDE ขนาดสำเร็จ 7.2 x 4.1 ซม.

สติกเกอร์สีเงินเงาสะท้อนแสง ไดคัท 50 % เป็นรูปวงรีตามแบบ

สติกเกอร์กระดาษฟอยล์พื้นสีเงินด้าน พิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์สีเงินเงาแวววาว