บิล / บัตร Drink Complementary 3 แบบ 3 สี 

  • ขนาดบิล 10 X 4.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 100 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า (พิมพ์ 3 แบบ 3 สี คือสีฟ้า ,สีเขียว , สีม่วง)
  • ไม่เคลือบ
  • เข้าเล่มกาวหัวด้านซ้าย
  • ปะกระดาษน้ำตาล

บิลเล่ม เข้าเล่มกาวหัวด้านซ้าย ปะกระดาษน้ำตาล ไม่เคลือบ

บิลกระดาษอาร์ตมัน ขนาด 100 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

บิล / บัตร Drink Complementary 3 แบบ 3 สี ขนาด 10 X 4.5 ซม.