นามบัตร GPS Legal & Consulting พิมพ์ 4 ชื่อ

  • ขนาดนามบัตร 8.8 x 4.7 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 310 แกรม
  • นามบัตรพิมพ์ดิจิตอลออฟเช็ต 2 สี 2 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

นามบัตรพิมพ์ดิจิตอลออฟเช็ต กระดาษอาร์ตการ์ดสีน้ำเงิน พิมพ์ 2 สี 2 หน้า

นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 310 แกรม พิมพ์ 2 สี 2 หน้า

นามบัตรพิมพ์ดิจิตอลออฟเช็ต 2 สี 2 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

นามบัตรพิมพ์ดิจิตอลออฟเช็ต กระดาษอาร์ตการ์ดสีแดง พิมพ์ 2 สี 2 หน้า

นามบัตร GPS Legal & Consulting พิมพ์ 4 ชื่อ ขนาด 8.8 x 4.7 ซม.

ฺีBusiness Card, size 8.8 x 4.7 cm Art paper : 310 gsm Offset Printing  2  color  2  page , matt laminate  2 page