โบรชัวร์ โดย ไรมอน แลนด์ จำกัด 
หน้าปก

  • ขนาดสำเร็จ 22.30 x 31.70 ซม.
  • ขนาดกางออกประมาณ 44.60 x 47.10 ซม.
  • กระดาษ Sensation Tradition Bright White ขนาด 270 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 2 หน้า
  • โลโก้ปั๊มฟอยล์สีเงินด้าน
  • ปั๊มจมโลโก้  ปั๊มจมข้อความ 185 RAJADAMRI Living Your Legacy 
  • ประประกอบกระเป๋าที่ปกหลัง

เนื้อใน จำนวน 12 หน้า

  • ขนาดกางออก 66.675 x 31.75 ซม.
  • กระดาษ Sensation Artist Bright White 170 แกรม
  • พิมพ์ 5 สี 2 หน้า

เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคาด้วยลวด 2 จุด

หน้าปกโบรชัวร์ กระดาษ Sensation Tradition Bright White ขนาด 270 แกรม พิมพ์ 1 สี 2 หน้า

โบรชัวร์โดยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด ขนาด 22.30 x 31.70 ซม. ขนาดกางออก 44.60 x 47.10 ซม.

โบรชัวร์เนื้อใน 12 หน้า กระดาษ Sensation Artist Bright White 170 แกรม พิมพ์ 5 สี 2 หน้า

โบรชัวร์ขนาดกางออก 66.675 x 31.75 ซม. เข้าเล่มเย็บมุงหลังคาด้วยลวด 2 จุด

โบรชัวร์ซิลค์กาว ปะ ประกอบกระเป๋าที่ปกหลัง

โลโก้ปั๊มฟอยล์สีเงินด้าน ปั๊มจมโลโก้ ปั๊มจมข้อความ 185 RAJADAMRI Living Your Legacy