การ์ดเชิญ โดย ธนาคารกรุงเทพ Welcome Package

  • ขนาดสำเร็จ 23 x 12 ซม.
  • กระดาษ Solution SIRIO PEARL ขนาด 230 แกรม Ice White ( สยามวาลา )
  • พิมพ์ 5 สี 2 หน้า ( CMYK + สีทองแดง )
  • ตัดปลิว

การ์ดเชิญ โดย ธนาคารกรุงเทพ Welcome Package ขนาดสำเร็จ 23 x 12 ซม.

การ์ดเชิญ พิมพ์ด้วยกระดาษ Solution SIRIO PEARL ขนาด 230 แกรม Ice White ( สยามวาลา )

การ์ดเชิญติดปลิว พิมพ์ 5 สี 2 หน้า ( CMYK + สีทองแดง )