แผ่นพับ DRUN Advanced Architectural Studies

  • ขนาดกางออก 45 x 32 ซม.
  • ขนาดงานสำเร็จ 15 x 32 ซม.
  • กระดาษ Briefcard ขนาด 180 แกรม
  • พิมพ์ 3 สี 2 หน้า ( สีเหลือง Pantone ผสมสีเหลืองสะท้อนแสง + ดำ SuperBlack + ดำ SuperBlack )
  • พับ 2 พับ 3 ตอน

แผ่นพับขนาดสำเร็จ 15 x 32 ซม. พิมพ์ 3 สี 2 หน้า

แผ่นพับ DRUN Advanced Architectural Studies ขนาดกางออก 45 x 32 ซม.

แผ่นพับกระดาษ Brief card พิมพ์สีเหลือง Pantone ผสมสีเหลืองสะท้อนแสง และสีดำ SuperBlack

แผ่นพับกระดาษการ์ดขาว Brief Card TPI 180 แกรม แบบ 2 พับ 3 ตอน