ป้ายสินค้า 100 Plus

  • กระดาษอาร์ตการ์ด  2 หน้า ขนาด 230 แกรม
  • เคลือบลามิเนตมัน 1 หน้า
  • ขนาดกางออกประมาณ 64.92 x 178.35 มม.
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ไดคัทตามแบบ

ป้ายสินค้าเครื่องดื่ม 100 Plus กระดาษอาร์ตการ์ด  2 หน้า ขนาด 230 แกรม

ป้ายสินค้า ขนาดกางออกประมาณ 64.92 x 178.35 มม. เคลือบลามิเนตมัน 1 หน้า

ป้ายสินค้าไดคัทเจาะช่องตามแบบ พิมพ์ 4 สี 1 หน้า