นามบัตร TONNINR ARCHITECTS  นามบัตรเน้นดีไซน์

สนใจ ติดต่อ www.tonnintr.com

  •  ขนาด 9 X 5.5 ซม.
  • กระดาษ Superfine White-Eggshell  216 แกรม
  • พิมพ์  1 สี 1 หน้า  (สีพิเศษ)
  • ไดคัทมุงหลังคา ตามแบบ 1 จุด

นามบัตร TONNINR ARCHITECTS นามบัตรเน้นดีไซน์ ขนาดนามบัตร 9 X 5.5 ซม. ใช้กระดาษ Superfine White-Eggshell 216 แกรม

พิมพ์ 1 สี 1 หน้าเป็นสีพิเศษ และ ไดคัทมุงหลังคา