แผ่นพับ
        แผ่นพับโฮยาอะคาเดมีสัญจร Hoya link 2

  • ขนาดสำเร็จ  A4  (21 ซม. * 29.7 ซม.)
  • ขนาดกางออก  A3
  • กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 160 แกรม
  • พิมพ์   4 สี 2 หน้า 
  • พับครึ่งกลาง 1 พับ

แผ่นพับ 1 ทบ งานพิมพ์ 4 สี 2 หน้า 

แผ่นพับขนาด A4  (21 ซม. x 29.7 ซม.) ขนาดกางออก  A3

แผ่นพับ HOYA link 2 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 160 แกรม