ซองสั่งผลิต เบอร์ 9 ขี้นรูปตามขนาด

  • ขึ้นรูปตามแบบ
  • ขนาดกางออก 26 x 24.7 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ 22.8 x 10.8 ซม.
  • กระดาษ Solution Majestic สี Casino Gold ขนาด 120 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี (สีขาว)
  • ปั๊มนูนโลโก้ Brio ที่มุมซอ
  • ฝากาวน้ำที่ปากซอง

ซองสั่งผลิต เบอร์ 9 ขี้นรูปตามขนาด ขนาดกางออก 26 x 24.7 ซม.

ซองกระดาษ กระดาษ Solution Majestic สี Casino Gold ขนาด 120 แกรม โลโก้ปั๊มนูน

ซองกระดาษเบอร์ 9 ขนาดสำเร็จ 22.8 x 10.8 ซม. ขนาด 120 แกรม

ซองแบบยาว ขนาดสำเร็จ 22.8 x 10.8 ซม. พิมพ์ข้อความสีขาวหน้าซอง