นามบัตร Franz Geffke's 

  • พิมพ์ดิจิตอล 2 สี ด้านหน้า ด้านหลังพิมพ์สีเทา 
  • ขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษ Mashmellow ขนาด 232 แกรม

นามบัตร Qwindows  พิมพ์ดิจิตอล 2 สี ด้านหน้า ด้านหลังพิมพ์สีเทา 

นามบัตรขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม. กระดาษ Mashmellow สีขาว

ขนาดบัตรขนาดมาตรฐาน กระดาษ Mashmellow ขนาด 232 แกรม