กล่องกระดาษแข็งห่อ
   
กล่องแบบฝาบนฝาล่าง มีแกนตรงกลาง

ลักษณะเป็นกล่องแบบฝาบนฝาล่างมีแกนกลาง

 • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 7.5 x 12.7 x 7.5 ซม.
 • ใบห่อกระดาษอาร์ต 118 แกรม
 • พิมพ์ 1 สี พิ้นขาว
 • พิมพ์โลโก้สีส้มเหลือง
 • เคลือบลามิเนตด้าน

Support  2 ชิ้น

 • ไดคัทเป็นรูปขวดตามแบบ
 • กระดาษจั่วปัง หนา 2.5 ซม 
  • ปะกระดาษปอนด์ 120 แกรม
 • ฟองน้ำหนา 2.5 ซม 
 • บุผ้ากำมะหยี่สีดำ

กล่องกระดาษสำหรับใส่ขวด กล่องขนาด 7.5 x 12.7 x 7.5 ซม.

กล่องกระดาษแบบมีฝาปิดสนิท กล่องฝาล่างลึก 7.5 ซม.

กล่องมี Support ฟองน้ำหนา 2.5 ซม  บุผ้ากำมะหยี่สีดำ ไดคัทเป็นรูปขวด

กล่องกระดาษสีขาว กล่องแบบฝาบนฝาล่าง พิมพ์โลโก้ส้มเหลืองที่ฝากล่อง

กล่องฝาล่างกระดาษจั่วปังหนา 2.5 ซม  ปะกระดาษปอนด์ 120 แกรม

กล่องฝาล่างปะกระดาษปอนด์ 120 แกรม เจาะรูวงกลม 2 รู

กล่องกระดาษแข็ง ห่อกระดาษอาร์ต 118 แกรม พิมพ์พื้นสีขาว เคลือบลามิเนตด้าน