โบรชัวร์ แบบ 2 พับ 3 ตอน โดย บริษัท ชัยจินดา ซีฟู๊ด จำกัด

 • ขนาดสำเร็จ 11.5 x 21.5 ซม.
 • ขนาดกลางออก 34.5 x  21.5 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 190 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี  (CMYK 2 หน้า)
 • เคลือบ pvc ด้าน 2 หน้า (หน้า + หลัง)
 • Spot UV เงา 4 ตำแหน่ง

ตำเเหน่งเเละขนาด Spot UV เงา

 1. ขนาด 12 x 9.5 ซม.
 2. ขนาด 9 x 5 ซม.
 3. ขนาด 8.5 x  1 ซม.
 4. ขนาด 32.5 x 13 ซม.
 • ตัดงานตามขนาด
 • พับ 2 พับ 3 ตอน

โบรชัวร์ พิมพ์ 4 สีเคลือบ pvc ด้านหน้า/หลัง เคลือบ Spot UV เงา 4 ตำแหน่ง

โบรชัวร์แบบ 2 พับ 3 ตอน โดย บริษัท ชัยจินดา ซีฟู๊ด จำกัด ขนาดสำเร็จ 11.5 x 21.5 ซม.

โบรชัวร์ งานพิมพ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์การ์ด และเคลือบ PVC

โบรชัวร์ ขนาดกลางออก 34.5 x  21.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 190 แกรม พิมพ์ 4 สี  (CMYK 2 หน้า)