กล่องใส่โมเดล Eagle Box
 กล่องกระดาษแข็งห่อ

ลักษณะกล่อง

  • ขนาดกล่องสำเร็จ 11 x 11 x 4.3 ซม.
  • กระดาษจั่วปัง
  • กระดาษห่อกระดาษอาร์ตการ์ด สีน้ำเงิน 90 แกรม 
  • โลโก้ปั๊มฟอยล์สีขาว
  • ด้านใน support ฟองน้ำสีดำ

กล่องใส่โมเดล Eagle Box กล่องกระดาษแข็งห่อ ขนาดกล่องสำเร็จ 11 x 11 x 4.3 ซม.

กล่องแบบฝาบน-ฝาล่าง โลโก้ปั๊มฟอยล์สีขาวที่ฝากล่อง

กล่องกระดาษแข็งจั่วปัง ห่อกระดาษอาร์ตการ์ดสีน้ำเงิน 90 แกรม 

กล่องใส่สินค้าสีน้ำเงิน กล่องลึก 4.3 ซม. support ฟองน่้ำสีดำด้านในกล่อง