นามบัตรโดย บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จำกัด 

   นามบัตรพิมพ์ 7 ชื่อ

  • ขนาดมาตรฐาน  9 x  5.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 230 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี หน้า-หลัง

นามบัตร โดย บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จำกัด 

นามบัตรดีราคาถูก กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 230 แกรม

นามบัตรพิมพ์แบบ 4 สี พิมพ์หน้า-หลัง ขนาดมาตรฐาน 9 x 5.5 ซม.