การ์ดเชิญพร้อมซอง

  • กระดาษจั่วปัง
  • ขนาดการ์ด 19.5 x 15 ซม.
  • ขนาดกางออก 39 x 15 ซม.

ใบห่อด้านหน้า

  • กระดาษ So silk ขนาด 130 แกรม สีเขียวฟ้า
  • ปั๊มฟลยล์สีทองด้านหน้า

ด้านใน

  • ใบปะกระดาษพิเศษสีทองมุขอ่อนๆ
  • พิมพ์สีทองทองตามแบบ
  • ปะปะกบขึ้นรูป

ซอง

  • ขนาดกว้าง 21.9 x 6 ซม.

การ์ดเชิญ ขนาดกางออก 39 x 15 ซม. ด้านใน ปะปะกบขึ้นรูป

การ์ดเชิญพร้อมซอง กระดาษจั่วปัง ขนาดการ์ด 19.5 x 15 ซม.

การ์ดเชิญพร้อมซอง ขนาดซองกว้าง 21.9 ยาว 6 ซม.

การ์ดกระดาษจั่วปัง ด้านหน้าห่อกระดาษ So silk ขนาด 130 แกรม สีเขียวฟ้า ปั๊มฟลยล์สีทอง

การ์ดเชิญพิมพ์สี่สี สองหน้า ปั๊มฟอยล์สีทองสวยหรู

การ์ดด้านใน ติดใบปะกระดาษพิเศษสีทองมุขอ่อนๆ พิมพ์สีทองทองตามแบบ