หนังสือ 

 • ขนาดเล่ม 8 x 6 นิ้ว
 • จำนวน 64 หน้า (ไม่รวมปก)

ปก

 • กระดาษ GARDA PAT 200 แกรม 
 • พิมพ์ออฟเซ็ท
  • ปกด้านหน้าพิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ปกด้านในพิมพ์ 1 สี 1 หน้า
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
 • เคลือบ Spot uv รูปต้นไม้
 • ปั๊มนูนข้อความด้านหน้าปก

เนื้อใน  

 • กระดาษ Green read 85-100 แกรม
 • พิมพ์ 3 สี 2 หน้า
 • เข้าเล่ม เย็บกี่ ไสกาวแบบ Pocket book

หน้าปกด้านในพิมพ์ 1 สี 1 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน เคลือบ Spot uv รูปต้นไม้ ปั๊มนูนข้อความด้านหน้าปก

หนังสือขนาดเล่ม 8 x 6 นิ้ว จำนวน 64 หน้า (ไม่รวมปก)

หนังสือเข้าเล่ม เย็บกี่ ไสกาวแบบ Pocket book 64 หน้า (ไม่รวมปก)

หน้าปกกระดาษ GARDA PAT 200 แกรม  พิมพ์ออฟเซ็ท พิมพ์ 4 สี

หนังสือเนื้อในกระดาษ Green read 85-100 แกรม พิมพ์ 3 สี 2 หน้า

หนังสือเข้าเล่ม เย็ลกี่ พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี