ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด

  • ขนาดกางออก 42 X 27 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ 18 X 18 ซม.
  • กระดาษ Rives Desing Bright White ขนาด 170 แกรม
  • พิมพ์ 3 สี 1 หน้า
  • พิมพ์ 1 สี 1หน้า
  • ปั๊มไดคัท  ปะประกอบ
  • ติดเทปกาวที่ปากซอง 1 จุด

ซองปั๊มไดคัทปะประกอบงานพิมพ์ 3 สี 1 หน้า / พิมพ์ 1 สี 1หน้า ติดเทปกาวที่ปากซอง 1 จุด

ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด ขนาดกางออก 42 X 27 ซม.

ซองสั่งผลิต ขนาด 18 X 18 ซม. กระดาษ Rives Dising Bright White ขนาด 170 แกรม