นามบัตร Prime Realty พิมพ์ 11 ชื่อ

  • ขนาด 9 x 5 ซม.
  • กระดาษ Biancoflash สีขาว ขนาด 400 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท  2 สี 1 หน้า
  • โลโก้ปั๊มนูน 

นามบัตร Prime Realty พิมพ์ 11 ชื่อ ขนาด 9 x 5 ซม.

นามบัตร กระดาษ Biancoflash สีขาว ขนาด 400 แกรม

นามบัตร พิมพ์ออฟเซ็ท  2 สี 1 หน้า โลโก้ PR ปั๊มนูน