แผ่นพับ Asia Plantation โดยบริษัท เอเชียแพลนเตชั่น แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด 

  • ขนาดสำเร็จ 17 X 21 ซม.
  • ขนาดกางออก 34 X 21 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 210 แกรม
  • งานพิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • พับ 1 พับ 2 ตอน

แผ่นพับขนาดกางออก 34 X 21 ซม. พับ 1 พับ 2 ตอน

แผ่นพับสองตอน แบบ 1 พับ กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 210 แกรม

แผ่นพับพิมพ์ 4 สี โดยบริษัท เอเชียแพลนเตชั่น แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด 

แผ่นพับ Asia Plantation ขนาดสำเร็จ 17 X 21 ซม.

แผ่นพับพิมพ์ 4 สี 2 หน้า แบบพับ 1 ทบ ขนาดพับ 17 X 21 ซม.