การ์ดเชิญ ETUED

  • ขนาดสำเร็จ 12 x 22 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 230 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • เคลือบ Spot  UV 3 จุด 
  • ปั๊มนูน
  • ปะปะกบ
  • ไดคัทเป็นประตู เปิด-ปิดได้
  • ไดคัทมุมบน

การ์ดเชิญ ETUED ขนาดสำเร็จ 12 x 22 ซม. พิมพ์ 4 สี

การ์ดเชิญ กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 230 แกรม

การ์ดเชิญพิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้าน ปั๊มนูน ปะประกบ

การ์ดเชิญ ETUDE HOUSE เคลือบ Spot  UV 3 จุด 

การ์ดเชิญน่ารัก ไดคัทเป็นประตู เปิด-ปิดได้ ไดคัทมุมบน