หนังสือ Magazine

    หนังสือแบบเปิดหน้าจากซ้ายไปขวา จำนวน 20 หน้า

หน้าปก

  • กระดาษจั่วปัง
  • กระดาษห่อสีดำ
  • โลโก้เคลือบ Spot UV 2 จุด

เนื้อใน

  • ขนาดประมาณ 29.7 x 22 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 160 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล
  • เข้าเล่ม เจาะ เย็บด้าย ไสกาว ปะเข้ากับปก

หนังสือ Magazine เข้าเล่ม เจาะเย็บด้าย ไสกาว

หนังสือ / นิตยสาร แบบเปิดหน้าจากซ้ายไปขวา เนื้อในพิมพ์ 20 หน้า

หนังสือเนื้อใน กระดาษอาร์ตการ์ดขนาด 160 แกรม พิมพ์สีดิจิตอล

หนังสือ AM II PM Magazine ขนาด 29.7 x 22 ซม. เนื้อในกระดาษอาร์ตการ์ด

นิตยสารแฟชั่น กระดาษอาร์ตการ์ด ปะกับหน้าปกกระดาษจั่วปัง

หนังสือปกแข็ง กระดาษจั่วปัง กระดาษห่อสีดำพิมพ์โลโก้บนหน้าปก เคลือบ Spot UV

หนังสือเข้าเล่ม เจาะ เย็บด้าย ไสกาว ปะเข้ากับปก จำนวน 20 หน้า

หนังสือ / นิตยสาร หน้าปกกระดาษแข็งจั่วปัง