กล่อง Presskit โดย บริษัท ลูเซียน จำกัด

ฝากล่อง

 • กระดาษจั่วปัง เบอร์ 16
 • ขนาดกางออก 43.1 x 28.3 ซม.
  • ใบห่อจั่วปัง
   • ขนาดกางออก 47.1 x 32.3 ซม.
   • กระดาษ (F. Color) สีดำ ขนาด 140 แกรม         
   • ปั๊มฟอยล์เงินด้าน
  • ใบปะในจั่วปัง
   • ขนาดกางออก 43.1 x 28.3 ซม.

กล่อง

 • กระดาษจั่วปัง เบอร์ 16
 • ขนาดกางออก 44.5 x 29.7 ซม.
  • ใบห่อจั่วปัง
   • ขนาดกางออก  49.9 x 35.1 ซม.
   • กระดาษ (F. Color) สีดำ 140 แกรม
   • ปั๊มฟอยล์สีเงินด้าน
  • ใบปะในจั่วปัง
   • ขนาดกางออก 44.5 x 29.7 ซม.
   • กระดาษ (F. Color) สีดำ 140 แกรม
 • ปั๊มไดคัท
 • ปะประกอบขึ้นรูปกล่อง

กล่อง Presskit โดย บริษัท ลูเซียน จำกัด ฝากล่องกระดาษจั่วปัง เบอร์ 16

กล่องจั่วปังขนาดกางออก 43.1 x 28.3 ซม. ขนาดกางออก 47.1 x 32.3 ซม.

กระดาษ (F. Color) สีดำ ขนาด 140 แกรม ปั๊มฟอยล์เงินด้าน

กล่องใส่สินค้า ใบปะในจั่วปัง ขนาดกางออก 43.1 x 28.3 ซม.

กล่องกระดาษจั่วปัง เบอร์ 16 ขนาดกางออก 44.5 x 29.7 ซม.

กล่อกระดาษ (F. Color) สีดำ 140 แกรม ปั๊มไดคัท ปะประกอบขึ้นรูปกล่อง