การ์ด  The Nirsha Wedding

  • พิมพ์สีดิจิตอล
  • ขนาด A3 แนวตั้ง
  • ปะกระดาษจั่วปัง  
  • ด้ามไม้พ่นสีทอง
  • ขนาดไม้ กว้าง  5  สูง 45 ซม. หนา 0.5 ซม.

 

การ์ดปะกระดาษจั่วปัง ด้ามไม้พ่นสีทอง

ขนาดไม้กว้าง 5  สูง 45 ซม. หนา 0.5 ซม.

การ์ดพิมพ์สีดิจิตอล ขนาด A3 ปะติดไม้ ไม้หนา 0.5 ซม.

การ์ด The Nirsha Wedding พิมพ์สีดิจิตอล ขนาด A3 แนวตั้ง