การ์ดเชิญอิตัลไทยพร้อมซอง

การ์ด 

  • ขนาดสำเร็จ A5 แนวนอน
  • กระดาษ Natural Evolution ขนาด 320 แกรม
  • ข้อความปั๊มฟอยล์สีเงินทั้งหมด 

ซอง

  • สีดำด้าน ขนาด 140 แกรม
  • ตัวหนังสือ / โลโก้ปั๊มฟอยล์สีเงิน
  • ไดคัทตามแบบ
  • ประกอบขึ้นรูปซอง

ซองใส่การ์ดพิมพ์ข้อความหน้าซอง พิมพ์โลโก้ด้านหลัง

การ์ดเชิญอิตัลไทยพร้อมซอง ขนาดสำเร็จ A5 แนวนอน

การ์ดเชิญ กระดาษ Natural Evolution สีขาว ขนาด 320 แกรม

การ์ดเชิญ พิมพ์ข้อความหน้าเดียว ตัวหนังสือสีดำพร้อมโลโก้

ซองใส่การ์ดเชิญสีดำด้าน กระดาษขนาด 140 แกรม ไดคัทตามแบบ ประกอบขึ้นรูปซอง

ซองสีดำ พิมพ์ตัวหนังสือ / โลโก้ปั๊มฟอยล์สีเงินด้านหน้า