แฟ้มเอกสาร โดย บริษัท Eastern Energy Plus 
     
       แฟ้มมีช่องกระเป๋า

  • ขนาดแฟ้ม 22 x 30 ซม. 
  • กระดาษอาร์ตการ์ดสีขาว (Elegance) ขนาด 320 แกรม
  • ไดคัทปะประกอบ ขึ้นรูป
  • เคลือบลามิเนตด้าน 
  • โลโก้เคลือบ Spot UV
  • เครื่องหมาย ISO เคลือบ Spot UV
  • ติดช่องกระเป๋าด้านหลังปกหน้า /ปกหลัง

แฟ้มใส่เอกสาร ขนาด 22 x 30 ซม. ปั๊มไดคัทปะประกอบ ขึ้นรูป

แฟ้มกระดาษแบบมีสันข้าง เคลือบลามิเนตด้าน พิมพ์โลโก้ที่หน้าปก

แฟ้มกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์โลโก้เคลือบ Spot UV

แฟ้มเอกสารพิมพ์โลโก้ EEP และพิมพ์โลโก้ R-EEP

แฟ้มกระดาษอาร์ตการ์ดสีขาว (Elegance) ขนาด 320 แกรม

แฟ้มกระดาษสีขาว พิมพ์โลโก้ ISO ด้านล่าง เคลือบ Spot UV

แฟ้มเอกสารแบบติดช่องกระเป๋าหลังปกหน้า-ปกหลัง

แฟ้มใส่เอกสาร โดยบริษัท Eastern Energy Plus