กล่องกระดาษ/ถุงกระดาษ โดย TAKIYA

       กล่องกระดาษ Takiya
       กล่องกระดาษขัดขึ้นรูป พร้อมถุงกระดาษพิมพ์ลายสำหรับใส่ผลิตภัณชุมชนแบรนด์ Takiya

ลักษณะกล่อง

 • ขนาดกล่องสำเร็จ 32.6 x 25.3 x 6.8 ซม.
 • ขนาดกางออก 53.7 x 88.9 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว ขนาด 350 แกรม
 • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า
 • เคลือบด้าน 1 หน้า
 • ไดคัทตามแบบ

กระดาษรองก้นกล่อง

 • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว ขนาด 350 แกรม
 • ขนาดประมาณ 25.3 x 32.5 ซม.

 ถุงกระดาษ? Takiya

 • ขนาดสำเร็จประมาณ 31 x 41 x 14 ซม.

ลักษณะถุง

 • ขนาดกางออก 95 x 63 ซม.
 • กระดาษอาร์ดด้าน 210 เเกรม
 • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า
 • เคลือบด้าน 1 หน้า
 • ปั้๊มไดคัท

หูถุง

 • กระดาษรองหูถุง อาร์ดการ์ด 210 แกรม
 • ขนาด 31 x 8 ซม.(ุุ1 ถุง ใช้ 2 อัน)
 • ไดคัทขึ้นรูป

กันถุง

 • กระดาษรองหูถุง อาร์ดการ์ด 210 แกรม
 • ขนาด 31 x 14 ซม.(ุุ1 ถุง ใช้ 1 อัน)

ถุงกระดาษสำหรับใส่ผ้า ผลิตภัณฑ์ชุมชมแบรนด์​ Takiya

ถุงใส่สินค้าพิมพ์ลายเข้าชุดกับกล่อง ขนาดถุง 31 x 41 ด้านข้างกว้าง 14 ซม.

ถุงกระดาษ ติดที่รองหูถุงด้วยกระดาษอาร์ดการ์ด 210 แกรม ขนาด 31 x 8 ซม.(ุุ1 ถุง 2 อัน)

ชุดกล่องกระดาษ/ถุงกระดาษสีขาวพิมพ์ลายสีแดง โดยผลิตภัณฑ์ชุมชน Takiya

ถุงกระดาษใส่สินค้า พิมพ์ 2 สี ปั๊มไดคัท ขนาดกางออก 95 x 63 ซม.

ถุงกระดาษ ไดคัทช่องสามเหลี่ยมสำหรับสอดนิิ้วมือ หิ้วถือได้สะดวก

กล่องกระดาษอาร์ตการ์ดสีขาว พิมพ์ลายสีแดง

กล่องกระดาษขนาด 32.6 x 25.3 กล่องลึก 6.8 ซม. เคลือบด้าน 1 หน้า

กล่องกระดาษสั่งผลิต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฝาเปิดด้านบน (วางแนวราบ)

กล่องใส่สินค้าใบใหญ่ ด้านข้างพิมพ์พื้นสีแดงลายสีขาว กว้าง 6.8 ซม.

กล่องใส่สินค้า พิมพ์โลโก้ Takiya ที่ฝากล่อง พิมพ์ลายข้างกล่อง

กล่องใส่สินค้า พิมพ์ 2 สี 1 หน้า ด้านในสีขาวไม่มีพิพม์

กล่องกระดาษไดคัทตามแบบ ฝาเปิดด้านเดียว ไดคัทลิ้นสอดด้านข้างกล่อง

ถุงสำหรับบรรจุกล่องสินค้า กระดาษอาร์ดด้าน 210 เเกรม ติดกระดาษรองก้นถุงแน่นหนา รับน้ำหนักได้ดี

กล่องใส่สินค้าใบใหญ่ ขนาดกางออก 53.7 x 88.9 ซม.

กล่องกระดาษพิมพ์ลาย กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว ขนาด 350 แกรม