แฟ้มใส่ประกาศนียบัตร
 
แฟ้มใส่ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4

  • แฟ้มขนาดสำเร็จประมาณ กว้าง 30.7 x สูง 22 ซม.
  • ขนาดกางออก 63.5 x 28 ซม. 
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า (ด้านในไม่มีพิมพ์)
  • ปั๊มนูนโลโก้
  • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
  • ปั๊มไดคัท
  • ประกอบขึ้นรูป

แฟ้มเอกสาร ขนาดกางออก 63.5 x 28 ซม. เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า

แฟ้มกระดาษ งานพิมพ์ 4 สี 1 หน้า ด้านในสีขาวไม่มีพิมพ์

แฟ้มใส่ใบประกาศนียบัตร (แนวนอน) ขนาด A4 ขนาดแฟ้ม 30.7 x สูง 22 ซม.

แฟ้มกระดาษ พับข้าง กว้าง 30.7 ซม. พิมพ์แนวนอน

แฟ้มใส่ประกาศนียบัตร ปั๊มไดคัท ประกอบขึ้นรูป ด้านในไดคัทช่องซองเสียบเอกสาร

แฟ้มสีน้ำเงิน กระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์โลโก้ปั๊มนูนบนหน้าปก