กล่องรับคูปองชิงโชคไม้อัดลานนา
   กล่องกระดาษลูกฟูก

  • ขนาดสำเร็จ 25 x 30 x 15 ซม. 
  • กระดาษลูกฟูกลอน E สีน้ำตาล  3 ชั้น
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • เคลือบลามิเนตมัน 1 หน้า 
  • ไดคัทช่องหย่อนคูปองที่ด้านบน 

กล่องกระดาษลูกฟูกลอน E สีน้ำตาลหนา 3 ชั้น

กล่องรับคูปองชิงโชค พิมพ์ 4 สี เคลือบมันกันน้ำ กันชื้น

กล่องกระดาษชิงโชค ฝาเปิดด้านบน เจาะช่องหย่อนคูปองที่ฝา

กล่องชิงโชคไม้อัดลานนา ขนาดสำเร็จ 25 x 30 x 15 ซม. 

กล่องกระดาษลูกฟูก ก้นกล่องไม่มีพิมพ์ ไดคัทฝาพับประกอบ 4 ฝา

กล่องชิงโชคใบใหญ่ ไดคัทช่องสี่เหลี่ยมสำหรับหย่อนคูปองที่ฝากล่องด้านบน 

กล่องกระดาษลูกฟูก พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตมัน 1 หน้า

กล่องรับคุปองชิงโชค ไดคัทด้านบนส่วนฝากล่อง เป็นแนวเฉียง มีพิมพ์ทั้ง 5 ด้าน