กล่องใส่สมุดโน๊ต P.E.AUTOTRADE LIMITED PARTNERSHIP

    กล่องแบบปลอกสวม กล่องแบบขัดขึ้นรูปในตัว

 • ขนาดกล่องสำเร็จ 12.5 x 16.5 สูง 1.25 ซม.

กล่องนอก/ปลอกสวม แบบปิด 3 ด้าน

 • ขนาดกางออกประมาณ 17 x 34.25 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า ขนาด 270 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
 • โลโก้ปั๊มฟอยล์สี Rose gold (CU2)  
 • ปั๊มไดคัทขึ้นรูปตามแบบ

กล่องใน

 • ขนาดกางออก ประมาณ 19.5 x 23.5 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า ขนาด 270 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
 • ปั๊มไดคัท ขัดขึ้นรูป
 • ติดริบบิ้นด้านข้างสำหรับดึงเปิดกล่อง
 • ริบบิ้นหน้ากว้าง 2 ซม.

สมุดโน้ตโดย P.E. AUTOTRADE LIMITED PARTNERSHIP

กล่องแบบดิงเปิด ติดริบบิ้นกับกล่องด้านใน ริบบิ้นสีเทาหน้ากว้าง 2 ซม.

กล่องใส่สมุดโน๊ต โดย P.E.AUTOTRADE LIMITED PARTNERSHIP

กล่องแบบปลอกสวม ขัดขึ้นรูปในตัว ขนาดกล่อง 12.5 x 16.5 สูง 1.25 ซม.

กล่องใส่สินค้า พิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์สี Rose gold (CU2) 

กล่องนอก/ปลอกสวม แบบปิด 3 ด้าน ขนาดกางออก กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม

กล่องปลอกสวม ขนาดกางออกประมาณ 17 x 34.25 ซม.

กล่องแบบดึงเปิดสไลด์ข้าง พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า

กล่องกระดาษทรงแบน ปั๊มไดคัทขึ้นรูป ติดริบบิ้นด้านข้าง สำหรับดึงเปิดกล่อง