นามบัตร The Cog Watch

  • ขนาดมาตรฐาน 9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 260 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอลสี 2 หน้า  (พื้นสีน้ำเงินเข้ม)
  • โลโก้และตัวหนังสือพิมพ์สีเทาอ่อน
  • เคลือบลามิเนตด้าน  2 หน้า 
  • โลโก้ปั๊มฟอล์ยสีเงินเงา

นามบัตรพิมพ์ 2 หน้า ตัวหนังสือพิมพ์สีเทาอ่อน

นามบัตรพิมพ์ดิจิตอลสีน้ำเงินเข้ม โลโก้ TCW สีน้ำเงินบนพื้นวงกลมสีขาว

นามบัตร กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม เคลือบลามิเนตด้าน  2 หน้า 

นามบัตร The Cog Watch ขนาดมาตรฐาน 9 x 5.5 ซม.