นามบัตร บริษัท.รักทุเรียนดี  ตง ฟาง หง DFH
    นามบัตรขนาดมาตรฐาน ปะปะกบ

นามบัตร

  • ขนาดสำเร็จ  9 x 5.5 ซม
  • กระดาษ Burano สีนำเงิน 250 แกรม
  • ปะปะกบ
  • ปั๊มฟอยล์สีทอง 2 หน้า
  • โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง
  • นามบัตร ปะปะกบ

นามบัตรขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม. ปะ ประกบเพิ่มความหนา

นามบัตรพรีเมี่ยม กระดาษ Burano สีนำเงิน 250 แกรม

นามบัตร บริษัท.รักทุเรียนดี ตง ฟาง หง DFH

นามบัตรสีน้ำเงิน พิมพ์ข้อความและโลโก้ปั๊มฟอยล์สีทองเด่นสะดุดตา

นามบัตรขนาดมาตรฐาน 9 x 5.5 ซม. พิมพ์สีดิจิตอล

นามบัตรใช้กระดาษปะประกอบเพื่อเพิ่มความหนา โลโก้/ตัวหนังสือ ปั๊มฟอยล์สีทอง