กล่องใส่จิวเวอรี่ Pinyo
     กล่องกระดาษแข็งห่อ กล่องใส่เครื่องประดับ ผลิต 1 แบบ 4 ขนาด

ลักษณะกล่อง 4 ขนาด

    - กล่องแบบปลอกสวม สไลด์เปิดด้านข้าง ฝาปิด 3 ด้าน
   -  กระดาษจั่วปัง เบอร์ 16
   -  กระดาษปอนด์ 120 แกรม ปะด้านใน 

?1) กล่องใส่สร้อยพร้อมจี้ ขนาดสำเร็จ  12 x 13.5 x 2.5 ซม.   

       กล่องนอก /กล่องปลอกสวม

 • ขนาดสำเร็จประมาณ 10.5 x 13.5 ซม. 
 • ใบห่อกระดาษ Rainbow 70 แกรม สีดำ
 • ด้านในกล่องบุกระดาษพิมพ์สีดำ
 • ไดคัท+ขึ้นรูป

       ตัวกล่อง/กล่องใน

 • ขนาดสำเร็จประมาณกว้าง 8.7 x 13.5 ซม.
 • ใบห่อกระดาษ Rainbow 70 แกรม สีดำ
 • ด้านในกล่อง บุกระดาษพิมพ์สีดำ + ปะผ้ากำมะหยี่สีดำ
 • ปั๊มฟอยล์โลโก้สีชมพู (Cu2)  1 ตำแหน่ง
 • ไดคัท+ขึ้นรูป

      ซัพพอร์ท

 • กระดาษพิเศษ EMB004 250 g (Fine  needlepoint)
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
 • ปั๊มฟอยล์โลโก้ 1 จุด
 • ไดคัท+ขึ้นรูปที่เกี่ยวสร้อยจี้

??2) กล่องใส่ถุงสร้อยนำโชค ขนาดสำเร็จ  10 x 17.5 x 4.5 ซม.   

      กล่องนอก /กล่องปลอกสวม

 • ขนาดสำเร็จประมาณกว้าง 8.5 x 17.5 ซม.
 • ใบห่อกระดาษ Rainbow 70 แกรม สีดำ
 • ด้านในกล่องบุกระดาษพิมพ์สีดำ
 • ไดคัท+ขึ้นรูป

       ตัวกล่อง/กล่องใน

 • ขนาดสำเร็จประมาณกว้าง 6.7 x 17.5 ซม. 
 • ใบห่อกระดาษ Rainbow 70 แกรม
 • ด้านในกล่องบุกระดาษพิมพ์สีดำ + ปะผ้ากำมะหยี่สีดำ
 • ปั๊มฟอยล์โลโก้สีชมพู (Cu2)  1 ตำแหน่ง
 • ไดคัท+ขึ้นรูป

3) กล่องใส่กระดุมเสื้อเชิ้ต ขนาดสำเร็จประมาณการ 8.5 x 8.5 x 3.5 ซม.
       กล่องนอก /กล่องปลอกสวม

 • ขนาดสำเร็จประมาณกว้าง 8.5 x 7.25 ซม. 
 • ใบห่อกระดาษ Rainbow 70 แกรม สีดำ 
 • ด้านในกล่องบุกระดาษพิมพ์สีดำ
 • ไดคัท+ขึ้นรูป

        ตัวกล่อง/กล่องใน

 • ขนาดสำเร็จประมาณกว้าง 8.5 x 6 ซม.
 • ใบห่อกระดาษ Rainbow 70 แกรม สีดำ
 • ด้านในกล่องบุกระดาษพิมพ์สีดำ + ปะผ้ากำมะหยี่สีดำ
 • ปั๊มฟอยล์โลโก้สีชมพู (Cu2)  1 ตำแหน่ง
 • ไดคัท+ขึ้นรูป

        ซัพพอร์ท

 • ฟองน้ำสีดำ+ปะผ้ากำมะหยี่สีดำ หนา 2.5 ซม.
 • ไดคัทช่องเสียบ Cufflinks ของลูกค้า
  • เจาะรู 2  รู ห่างกัน 4 ซม. ยึดจุดศูนย์กลางที่ตำแหน่งโลโก้

4) กล่องใส่แหวน ขนาดสำเร็จประมาณ 8 x 8 x 7 ซม. 

       กล่องนอก /กล่องปลอกสวม

 • ขนาดสำเร็จประมาณกว้าง 6.75 x 8 ซม. 
 • ใบห่อกระดาษ Rainbow 70 แกรม สีดำ
 • ด้านในกล่องบุกระดาษพิมพ์สีดำ
 • ไดคัท+ขึ้นรูป

      ตัวกล่อง/กล่องใน

 • ขนาดสำเร็จประมาณกว้าง 5.3 x 8 ซม. 
 • ใบห่อกระดาษ Rainbow 70 แกรม สีดำ
 • ด้านในกล่องบุกระดาษพิมพ์สีดำ + ปะผ้ากำมะหยี่สีดำ
 • ปั๊มฟอยล์โลโก้สีชมพู (Cu2)  1 ตำแหน่ง
 • ไดคัท+ขึ้นรูป

        ซัพพอร์ท

 • ฟองน้ำสีดำ+ปะผ้ากำมะหยี่สีดำ หนา 3 ซม.

กล่องจิวเวอรี่ใบใหญ่ใส่สร้อยพร้อมจี้, กล่องใส่ถุงสร้อยนำโชค , กล่องใส่กระดุมเสื้อเชิ้ต, กล่องใส่แหวน

กล่องแบบปลอกสวม ฝาปิด 3 ด้าน สไลด์เปิดด้านข้าง กระดาษจั่วปังเบอร์ 16

กล่องจั่วปังห่อกระดาษ Rainbow 70 แกรม สีดำ ด้านในบุกระดาษพิมพ์สีดำ

กล่องใส่ถุงสร้อยนำโชค ขนาดสำเร็จ  10 x 17.5 x 4.5 ซม.  กล่องปลอกสวม ขนาด 8.5 x 17.5 ซม.

กล่องกระดาษแข็งห่อ ไดคัทขึ้นรูป ปั๊มฟอยล์โลโก้สีชมพู (Cu2) 1 ตำแหน่ง

กล่องใส่สร้อยพร้อมจี้ขนาด 12 x 13.5 x 2.5 ซม. ขนาดกล่องปลอกสวม 10.5 x 13.5 ซม. 

กล่องใส่เครื่องประดับ กระดาษจั่วปัง ด้านในปะกระดาษปอนด์ 120 แกรม

กล่องใส่กระดุมเสื้อเชิ้ต ขนาดสำเร็จประมาณ 8.5 x 8.5 x 3.5 ซม. กล่องปลอกสวม ขนาดสำเร็จประมาณ 8.5 x 7.25 ซม. 

กล่องใส่แหวน กล่องปลอกสวม ขนาด 6.75 x 8 ซม. ตัวกล่องด้านใน ขนาด 5.3 x 8 ซม. 

กล่องสีดำ เคลือบลามิเนตด้าน โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทองที่กล้องด้านใน

กล่องใส่เครื่องประดับ กล่องนอกด้านฝาเปิด ไดคัทโค้งตามรูปโลโก้

กล่องใส่แหวน ขนาดประมาณ 8 x 8 x 7 ซม. ด้านในในบุฟองน้ำสีดำ+ปะผ้ากำมะหยี่สีดำ หนา 3 ซม.

กล่องใส่แหวน กล่องปลอกสวมขนาด 6.75 x 8 ซม. ด้านในบุกระดาษพิมพ์สีดำ ปะผ้ากำมะหยี่สีดำ

กล่องใส่กระดุม ด้านในไดคัทช่องเสียบ Cufflinks เจาะรูยึด 2 รู

กล่องใส่สร้อย ซัพพอร์ทกระดาษพิเศษ EMB004 250 g (Fine  needlepoint) ปั๊มฟอยล์โลโก้ 1 จุด ไดคัท+ขึ้นรูปที่เกี่ยวสร้อยจี้

กล่องใส่จิวเวอรี่ Pinyo กล่องใส่เครื่องระดับ ผลิต 1 แบบ 4 ขนาด