แฟ้มเอกสาร ขนาด A4 โดย  Capital G Development?

  • แฟ้มแบบมีสัน หนา 0.5 มม.
  • ขนาดสำเร็จ 22 ซม. x 31 ซม.  
  • ไดคัทช่องกระเป๋าด้านใน 
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • เคลือบลามิเนตมัน
  • ไดคัทที่เสียบนามบัตร ขนาด 8.8 x 5.1 ซม.

แฟ้มติดกระเป๋าด้านใน ขนาดตามความสูงแฟ้ม เจาะช่องแนวเฉียงสำหรับเสียบนามบัตร

แฟ้มเอกสาร พิมพ์ 4 สี 1 หน้า เคลือบลามิเนตมัน

แฟ้มเอกสารขนาด A4 โดย Capital G Development​

แฟ้มใส่เอกสาร กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

แฟ้มเอกสาร ขนาดสำเร็จ 22 ซม. x 31 ซม. (A4)

แฟ้มเอกสารขนาด A4 แบบมีสันหนา 0.5 มม.