กล่องใส่แผ่น CD

     กล่องกระดาษคราฟท์  แบบเปิดหัว-เปิดท้าย

  • ขนาดกล่องสำเร็จ 19 x 28.2 หนา 1.5 ซม.
  • ขนาดกางออก 42.5 x 34.2 ซม.
  • กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด 350 แกรม
  • ไม่มีพิมพ์
  • ไดคัท กาวข้าง

กล่องแบน แบบเปิดหัว-เปิดท้าย กระดาษ KP 350 แกรม

กล่องกระดาษคราฟท์ทรงแบน กระดาษหนา แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี

กล่องสีน้ำตาล ขนาดกางออก 42.5 x 34.2 ซม. ไม่มีพิมพ์ ไดคัทติด กาวข้าง

กล่องกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด 350 แกรม

กล่องใส่ซีดีแบบบาง ขนาดกล่องสำเร็จ 19 x 28.2 หนา 1.5 ซม.

กล่องใส่แผ่น CD กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ด้านข้างหนา 1.5 ซม.

กล่องกระดาษคราฟท์ KP สีน้ำตาล ไม่มีพิมพ์