กล่องใส่ผลิตภัณฑ์ดูแลแลสุขภาพช่องปาก 
         กล่องปลอกสวม แบบเปิดหัว-เปิดท้าย

ลักษณะกล่อง 

 • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 8 x 12.3 x 2.2 ซม.

กล่องปลอกสวม

 • ขนาดสำเร็จ กว้าง 8 x 10 x 2.2 ซม.
 • ขนาดกางออก กว้าง 22 x 13 ซม
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม
 • ไม่มีพิมพ์
 • เคลือบลามิเนต
 • ปั๊มฟอยล์ 3 จุด ต่างกัน
 • ก้นกล่องปิดตาย

ตัวกล่อง

 • ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 8 x 12.3 x 2.2 ซม.
 • ขนาดกางออก กว้าง 22 x 18  ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม
 • พิมพ์ 1 สี  (สีดำ)
 • พิมพ์ตัวหนังสือเจาะขาว
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • ไดคัท ขึ้นรูป
 • ก้นกล่องปิด 1 ด้าน

กล่องใส่สินค้า กล่องในกระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ตัวหนังสือเจาะขาว

กล่องใส่ผลิตภัณฑ์ดูแลแลสุขภาพช่องปาก กล่องนอกสีขาวพิมพ์โลโก้ / ตัวหนังสือสีทอง

กล่องแบบปลอกสวม ขนาดสำเร็จ 8 x 12.3 x 2.2 ซม. ขนาดกล่องปลอกสวม 8 x 10 x 2.2 ซม.

กล่องใสสินค้า ขนาดกางออก 22 x 13 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม

กล่องกระดาษพรีเมี่ยม เคลือบลามิเนต ปั๊มฟอยล์ 3 จุด

กล่องแบบปลอกสวม ตัวกล่องสีดำ มีฝาเปิดหัว-เปิดท้าย

กล่องใส่สินค้าสีดำ เคลือบลามิเนตด้าน ไดคัทขึ้นรูป

กล่องปลอกสวมสีขาว ก้นกล่องปิดทึบด้านหนึ่ง ด้านในไม่มีพิมพ์